Prawo rodzinne

Radca prawny Karolina Przybyła posiada bogate doświadczenie zawodowe zdobyte podczas reprezentowania klientów w licznych sprawach sądowych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Reprezentuje klientów w sprawach o rozwód i separację, jak również związanych z tym sprawach o alimenty (zarówno na rzecz małoletnich dzieci, jak również na rzecz osób dorosłych, tj. byłego małżonka czy rodziców), w sprawach o ustalenie kontaktów z małoletnimi dziećmi, ich egzekucje oraz w sprawach z zakresu władzy rodzicielskiej (ograniczenie, pozbawienie i przywrócenie władzy rodzicielskiej).

W trakcie trwania procesu sądowego pomiędzy stronami dochodzi również do konfliktów poza salą rozpraw najczęściej na tle realizacji prawa rodzica do kontaktów z dzieckiem bądź spraw dotyczących wspólnego majątku małżeńskiego. Klienci, którzy powierzyli Kancelarii prowadzenie sprawy sądowej, mają również zapewnione bieżące doradztwo w pojawiających się konkretnych problemach.

Rozpad związku małżeńskiego odczuwalny jest przede wszystkim w sferze życia rodzinnego, ale również w sferze materialnej małżonków. Konsekwencją rozstania się małżonków jest bowiem konieczność podziału majątku wspólnego. Radca prawny Karolina Przybyła doradza wybór najbardziej zadowalającego sposobu podziału majątku i dąży do przeprowadzenia go w drodze ugody pozasądowej, a w pozostałych przypadkach zaś na drodze sądowej.

Dla każdego człowieka czas rozwodu, rozstania się z drugą osobą jest trudnym okresem, nierzadko pełnym napięć emocjonalnych, a nawet cierpienia. Posiadane doświadczenie, ale przede wszystkim duża ilość czasu, który poświęcany jest klientom na przedstawienie swojej sytuacji życiowej i swoich oczekiwań, ułatwi przejść przez proces sądowy.