Odszkodowania

Przedmiotem działalności Kancelarii jest w głównej mierze dochodzenie przed sądami roszczeń odszkodowawczych za szkody powstałe w wyniku:

  • kolizji bądź wypadku komunikacyjnego, z tytułu ubezpieczenia oc i ac, doznane przez kierowcę, pasażera, pieszego, rowerzystę,
  • wypadku w gospodarstwie rolnym, doznane przez rolnika, osobę pracującą w gospodarstwie rolnym oraz szkody w budynkach gospodarstwa rolnego,
  • wypadku przy pracy,
  • błędów w sztuce lekarskiej,
  • istnienia w obrębie nieruchomości sieci przesyłowych, tj. słupów i linii energetycznych, gazociągów, wodociągów, linii i kabli telefonicznych,
  • innych wypadków i zdarzeń np. upadku czy poślizgu, zderzenia ze zwierzyną.

W przypadku szkód osobowych z tytułu doznanych urazów i obrażeń ciała oraz z tytułu cierpień psychicznych, można dochodzić:

  • odszkodowania, w tym zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, opieki, utraconych dochodów, kosztów dojazdów związanych z leczeniem,
  • zadośćuczynienia za krzywdę doznaną w wyniku uszczerbku na zdrowiu, jak i za ból i cierpienie po stracie osoby bliskiej, która zginęła w wypadku komunikacyjnym,
  • renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy zarobkowej, zwiększonych potrzeb, z tytułu zmniejszenia się widoków powodzenia na przyszłość.

Radca prawny Karolina Przybyła specjalizuje się w dochodzeniu odszkodowań z tytułu ubezpieczeń oc i ac za szkody osobowe i majątkowe doznane w wyniku kolizji bądź wypadku komunikacyjnego.

W tego typu sprawach najczęściej wypłacane odszkodowania są zaniżane. Wypłaca się je na podstawie kalkulacji szkody sporządzanej przez ubezpieczyciela, który stosuje amortyzację, zbyt niskie stawki robocizny, zamienniki czy też korekty ujemne. Wszystkie te elementy wpływają na zaniżenie kosztów naprawy. Zdarza się również, że towarzystwa ubezpieczeń odmawiają uznania swojej odpowiedzialność albo uznają szkodę za szkodę całkowitą przy kosztach naprawy pojazdu niższych niż wartość pojazdu.

W przypadku szkód na osobie wypłacane przez towarzystwa ubezpieczeń zadośćuczynienia również nie odzwierciedlają stopnia doznanego przez uprawnionego bólu i cierpienia bądź poszkodowanemu nie są przyznawane wszystkie należne świadczenia (najczęściej zwrot kosztów leczenia i renta).

Wieloletnie doświadczenie w reprezentacji zarówno zakładów ubezpieczeń jak i samych ubezpieczonych, doskonała znajomość prawa ubezpieczeń i rynku ubezpieczeń pozwala Kancelarii na dochodzenie wysokich odszkodowań, adekwatnych do rozmiaru poniesionej przez poszkodowanego szkody.

W celu kompleksowego poprowadzenia sprawy radca prawny Karolina Przybyła reprezentuje klientów już na etapie postępowania likwidacyjnego, co pozwala na wynegocjowanie satysfakcjonującego odszkodowania i zadośćuczynienia bez potrzeby wszczynania sprawy sądowej.
W tym celu również Kancelaria współpracuje z biegłym rzeczoznawcą wpisanym na listę biegłych sądowych.